‘ప్రతిరోజూ పండగే’ నుంచి ‘ఓ బావా’ సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్