పాక్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి అకౌంట్ బ్లాక్ చేసిన ట్విట్టర్